Energia słoneczna stała się w ostatnich lataj pojęciem bardzo modnym i często wykorzystywanym. A to dlatego, że słońce niezależnie od tego, czy jest to odczuwalne dla człowieka, czy też nie, jest źródłem energii, z której w ostatnim czasie zaczął korzystać także człowiek.

Ile energii dostarcza słońce?

Energia słoneczna dociera do kuli ziemskiej w postaci promieniowania słonecznego, którego jednak znaczną część pochłaniają górne warstwy gazowe ziemi. Ostatecznie na powierzchnię półkuli ,na której aktualnie jest dzień, dociera niecałe 200 W/m2 czystej, gotowej do wykorzystania energii, która systematycznie była marnowana. Oczywiście w zależności od położenia geograficznego, poszczególne kontynenty i państwa otrzymują różne ilości tej energii zależne od poziomu nasłonecznienia, jednak nawet na obszarach okołobiegunowych można ją efektywnie pozyskiwać i przetwarzać. Największa ilość tej energii dociera bez wątpienia do obszarów równikowych ( w Afryce to ok 2500 kWh/m2/rok), jednak dane dla Polski (ponad 1000 W/m2/rok) to także ilość, którą warto wykorzystać.

Czy energia słoneczna się opłaca?

Niewielką tylko część energii elektrycznej zawartej w promieniowana wykorzystuje świat roślin, na potrzeby procesu fotosyntezy. Pozostała jej część jest każdego dnia gotowana do zagospodarowania, a zarówno osoby prywatne, jak i różnego typu podmioty, coraz chętniej sięgają po tę energię. A to dlatego, że rozwój technologii oraz wzrost znaczenia idei proekologicznych pozwalają efektywnie obniżać koszty pozyskiwania energii słonecznej a także uzyskać dodatkowe fundusze na inwestycję w odpowiednią infrastrukturę i urządzenia. Biorą pod uwagę, że inwestycja w odpowiednie urządzenia i instalacje to jedyny poważny wydatek, energia słoneczna zaczyna się opłacać, a po latach stanowi ważne źródło oszczędności. Sama w sobie jest bowiem całkowicie bezpłatna.

Technologie pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego.

Współczesna technika oferuje kilka, bardzo efektywnych, sposób na pozyskiwanie energii z promieniowania słonecznego. Do najpowszechniej stosowanych zaliczają się technologie fotowoltaiczne, fototermiczne i fotochemiczne, z których największym zainteresowaniem inwestorów, zwłaszcza prywatnych, cieszą się konwersje fotowoltaiczne, oferowane dziś w cenach dostępnych niemal dla każdego, zwłaszcza z dopłatą państwową.

Twoja ocena: oceń teraz
Aktualna ocena: 0 - 0 głosów